Ruim 40 jaar ervaring 20 jaar garantie uit hoogwaardig RVS gemaakt
HOMEWINKELWAGEN diamantschoorsteenkappen.nl is powered by Hazeleger
Schoorsteenkappen
Juiste maat kap kiezen
OFFERTE OP MAAT
Ornamenten
Windwijzers
Vonkenvangers
Diversen
Servicedesk
Welkom bij de servicedesk van diamantschoorsteenkappen.nl
Veel gestelde vragen
Afhalen, bezorgen, plaatsing
Garantie
Algemene voorwaarden
Veilig betalen
Privacy verklaring
Over ons
Contact
Waarom kiezen voor diamantschoorsteenkappen.nl?
Altijd bereikbaar - Altijd uit voorraad - Goede service - Alle prijzen inclusief BTW - 5 jaar fabrieksgarantie - Geen orderkosten - Franco vanaf 200,-
Wij zijn aangesloten bij
Wij zijn aangesloten bij de koninklijke metaalunie
 

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

1.1 diamantschoorsteenkappen.nl© is een online winkel van Hazeleger Constructie en Handelsonderneming vof                     

En is gevestigd en kantoorhoudend te Kootwijkerbroek, en staat ingeschreven bij de KVK met nummer 52991962

1.2 Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor uitlevering van uw bestellingen. Wij stellen uw gegevens niet aan derden ter beschikking.

1.3  Indien een klant van diamantschoorsteenkappen.nl© de algemene voorwaarden niet accepteert zoals deze zijn geformuleerd, vervalt elk recht op ruilen, retourneren of crediteren van een order.

Artikel 2 - Toepassingen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden alleen van toepassing op alle rechtsbetrekkingen die voortvloeien uit bestellingen op de site www.diamantschoorsteenkappen.nl 

2.2 Het plaatsen van een bestelling, geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

Artikel 3 - Aanbiedingen

3.1 De aanbiedingen van diamantschoorsteenkappen.nl© zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.

diamantschoorsteenkappen.nl© levert standaard uit voorraad, mocht het door u bestelde artikel niet beschikbaar zijn dan heeft zowel diamantschoorsteenkappen.nl© als de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.      

Uiteraard zal diamantschoorsteenkappen.nl© met u contact opnemen om te bekijken of het mogelijk is u een alternatief te bieden.

Artikel 4 - Prijzen 

4.1 Alle prijzen die vermeld zijn bij diamantschoorsteenkappen.nl© zijn in euro's inclusief BTW

4.2 Toekomstige prijswijzigingen hebben geen invloed op lopende orders. 

Artikel 5 - Afzetgebied

5.1 diamantschoorsteenkappen.nl© levert uitsluitend aan klanten binnen Nederland.

Artikel 6 – Bezorgkosten

6.1 Bezorgkosten voor schoorsteenkappen in  Nederland bedragen eur 65,- voor 1 diamantschoorsteenkap, voor 2 schoorsteenkappen eur 110,-

6.2 Voor losse/ na bestellingen van ornamenten en windwijzers rekenen wij eur 7,95 per bestelling voor verzending.

Artikel 7 - Levering

7.1 diamantschoorsteenkappen.nl© levert alle artikelen uit voorrraad, uitzonderingen daargelaten.

7.1.1 Afhalen. Indien u de door u bestelde diamantschoorsteenkap© voornemens bent af te halen. Kunt u dit aangeven tijdens het bestelproces. Tevens kunt u aangeven wanneer u voornemens bent af te komen halen zodat wij uw bestelling voor u klaar kunnen  zetten. Houdt u er rekening mee dat wij uw  diamantschoorsteenkap© afleveringsgereed moeten maken, zo u wenst kunt al de eerstvolgende werkdag na 12.00 uur uw diamantschoorsteenkap© afhalen. Um kunt bij ons afhalen van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur, het afhaaladres is: De Spil 17, 3774 SE Kootwijkerbroek.

7.1.2 Bezorgen. Indien u de door u bestelde diamantschoorsteenkap© bezorgd wil hebben op het door u gewenste adres binnen Nederland. De kosten voor bezorging binnen Nederland bedragen eur 65,- voor 1 diamantschoorsteenkap©, voor 2 schoorsteenkappen eur 110,-. 

Dit bedrag wordt automatisch aan uw bestelling toegevoegd wanneer u kiest voor deze optie.

Voor bezorging vragen wij u een minimum van 5 werkdagen in acht te nemen. Na ontvangst van uw bestelling nemen wij kontakt met u op om het aflevermoment met u af te stemmen. 

7.1.3.1 Plaatsing. Desgewenst plaatsen wij de door u bestelde diamantschoorsteenkap© op de woning op het door u gewenste adres binnen Nederland. De kosten voor binnen Nederland zijn altijd n.a.v. een door ons uitgebrachtte offerte

7.1.3.2 Indien uw schoorsteen in vervallen staat is behouden wij ons het recht toe niet tot plaatsing over te gaan tot renovatie heeft plaatsgevonden.

Clausule: Indien uw schoorsteen in vervallen staat is behouden wij ons het recht voor niet tot plaatsing over te gaan tot renovatie heeft plaatsgevonden.

7.1.4  Losse/ na bestellingen van ornamenten en windwijzers worden uit voorraad geleverd en u op werkdagen voor 15.00 uur bestelt verzenden wij nog dezelfde dag, indien u in het weekend of op feestdagen bestelt verzenden wij de eerstvolgende werkdag.

Uw bestelling wordt normaliter binnen 1 a 2 werkdagen na verzending door Post.NL pakketdienst bij u aangeboden, bent u niet thuis dan wordt de volgende dag opnieuw aangeboden, bent u opnieuw niet thuis dan laat Post.NL een notitie achter en kunt u uw bestelling bij het postkantoor afhalen.

7.2 Bij bezorgen en plaatsing is het transportrisico voor diamantschoorsteenkappen.nl©


7.3 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. diamantschoorsteenkappen.nl© is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. 

7.4 diamantschoorsteenkappen.nl© maakt voor de bezorging gebruik van de eigen vervoerder en voor nabestellingen van ornamenten en windwijzers van Post.NL.

Artikel 8 - Betalen

8.1 Er zijn diverse betalingsopties per leverwijze

8.1.1 selecteerd u leverwijze afhalen, dan heeft u de keuze tot betaling via Ideal of a contant bij afhalen

8.1.2 selecteerd u bezorgen, dan heeft u de keuze tot betaling via Ideal of op rekening binnen 7 dagen (+eur 25,- administratiekosten)

8.1.3 selecteerd u plaatsing (n.a.v. reeds ontvangen offerte), dan heeft u de keuze tot betaling via Ideal of op rekening binnen 7 dagen (+eur 25,- administratiekosten)

Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail van uw bestelling, dit is tevens uw garantiebewijs. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar veilig betalen.

8.2 In geval van faillissement, surseance van betaling zijn de vorderingen van de klant jegens diamantschoorsteenkappen.nl© onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 – Retourneren van een artikel

9.1 Wij geven u het recht om binnen 14 dagen na ontvangst uw koop te ontbinden mits de diamantschoorsteenkap© zich in absolute nieuwstaat bevindt.

9.2 Indien u een beschadigde of foutieve diamantschoorsteenkap© heeft ontvangen dan wordt deze door diamantschoorsteenkappen.nl©omgeruild. Hiertoe dient u direct na ontvangst contact op te nemen via info@diamantschoorsteenkappen.nl onder vermelding van uw naam en het ordernummer. 

9.3 Indien een Diamantschoorsteenkap© wordt geretourneerd welke naar het oordeel van diamantschoorsteenkappen.nl©schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal diamantschoorsteenkappen.nl© de klant hiervan in kennis stellen.

9.4 diamantschoorsteenkappen.nl© behoudt derhalve ten allen tijde het recht om het geretourneerde te weigeren of om slechts een gedeelte te vergoeden wanneer het vermoeden bestaat dat de diamantschoorsteenkap© door schuld anders dan die van diamantschoorsteenkappen.nl© is beschadigd.

9.5 Kosten en risico van een retourzending zijn voor rekening van de klant. diamantschoorsteenkappen.nl© zal na acceptatie van het geretourneerde artikel binnen 10 werkdagen het te vergoeden of het gedeeltelijk te vergoeden bedrag restitueren. 

9.6 Artikelen welke geretourneerd worden onder rembours worden door ons niet geaccepteerd.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

10.1 diamantschoorsteenkappen.nl© verleent garantie op het geleverde artikel zoals deze is omschreven onder garantie(zie home page). diamantschoorsteenkappen.nl© wijst elke aansprakelijkheid voor gevolgschades wegens foutieve installatie en/of ondeugdelijk handelen en/of een defect uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 11 - Overmacht

11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop diamantschoorsteenkappen.nl© geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor diamantschoorsteenkappen.nl© niet in staat is de verplichtingen na te komen.

11.3 diamantschoorsteenkappen.nl© heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat diamantschoorsteenkappen.nl© zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

12.1 Het eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde artikelen gesloten overeenkomst(en) aan diamantschoorsteenkappen.nl© verschuldigd is, heeft voldaan. 

diamantschoorsteenkappen.nl©en diamantschoorsteenkappen© zijn geregistreerde merken van RVL webdesignstudio

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van diamantschoorsteenkappen.nl©.

Veilig betalen bij diamantschoorsteenkappen.nl
Veilig betalen met iDeal bij diamantschoorsteenkappen.nl
 
HOME | WINKELWAGEN | LINKS

 

diamantschoorsteenkappen.nl is powered by Hazeleger